Book review: de DSM-5 Voorbij

De DSM-5 voorbij

Het boek “DSM-5 voorbij” (Beyond DSM-5) is geschreven door de Nederlandse psychiater Jim van Os. Het boek kijkt kritisch naar de DSM-5, wat staat voor “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition”, het meest gebruikte classificatiesysteem voor psychische stoornissen in Nederland en vele andere (vaak westerse) landen.

Het boek “DSM-5 voorbij” van Jim van Os leest prettig weg en is opgebouwd uit drie delen:

  1. In het eerste deel introduceert van Os het begrip “personalised psychiatry” en legt hij uit wat hij hiermee bedoelt. Hij bespreekt hoe de DSM-5 werkt en welke problemen het classificatiesysteem met zich meebrengt.

  2. In het tweede deel gaat van Os dieper in op de problemen van de DSM-5 en presenteert hij alternatieven voor het huidige classificatiesysteem. Hij beschrijft hoe persoonlijke factoren, zoals omgevingsfactoren, ontwikkelingsgeschiedenis en biologische kenmerken, kunnen worden meegenomen in de diagnose en behandeling van psychische stoornissen.

  3. In het laatste deel bespreekt van Os hoe personalised psychiatry kan worden toegepast in de praktijk en hoe dit kan leiden tot betere behandelresultaten. Hij beschrijft verschillende casestudy’s en voorbeelden van patiënten die hebben geprofiteerd van deze aanpak.

Het boek eindigt met een conclusie waarin van Os samenvat wat hij heeft besproken en een oproep doet tot verandering van de huidige benadering van de behandeling van psychische stoornissen.

De belangrijkste conclusie van Jim van Os in “DSM-5 voorbij” is dat de huidige diagnostische classificatiesystemen, zoals de DSM-5, te beperkt zijn in hun aanpak van psychische stoornissen. Van Os pleit voor een meer persoonlijke, op maat gemaakte benadering van de behandeling van psychische stoornissen, waarbij de nadruk ligt op de individuele behoeften van de patiënt in plaats van op rigide diagnostische categorieën.

Van Os stelt dat personalized psychiatry, waarbij rekening wordt gehouden met persoonlijke factoren, zoals omgevingsfactoren, ontwikkelingsgeschiedenis en biologische kenmerken, kan leiden tot betere behandelresultaten. Hij beschrijft verschillende casestudy’s en voorbeelden van patiënten die hebben geprofiteerd van deze aanpak.

Van Os sluit af met een oproep tot verandering van de huidige benadering van de behandeling van psychische stoornissen en roept clinici, onderzoekers en beleidsmakers op om de nadruk te leggen op persoonlijke factoren in plaats van rigide diagnostische categorieën.

Alles samenvattend doet Jim van Os de volgende aanbevelingen voor een meer persoonlijke benadering van de diagnose en behandeling van psychische stoornissen:

  1. Verbreed de focus van diagnostische categorieën: In plaats van alleen te kijken naar symptomen en deze te categoriseren, moet er meer aandacht worden besteed aan persoonlijke factoren zoals levensgeschiedenis, sociaal-economische omstandigheden, biologische factoren en contextuele factoren.

  2. Personaliseer de behandeling: De behandeling moet worden aangepast aan de individuele behoeften van de patiënt, waarbij rekening wordt gehouden met zijn of haar persoonlijke factoren. Dit kan onder andere door gebruik te maken van gepersonaliseerde behandelplannen en zelfhulpinterventies.

  3. Betrek de patiënt bij de behandeling: Het betrekken van de patiënt bij de behandeling kan leiden tot betere resultaten en kan de therapeutische relatie verbeteren. Patiënten moeten worden aangemoedigd om hun eigen doelen te stellen en actief deel te nemen aan de behandeling.

  4. Verander het onderzoek: Onderzoekers moeten zich meer richten op het begrijpen van de persoonlijke factoren die bijdragen aan het ontstaan en verloop van psychische stoornissen, in plaats van alleen te kijken naar symptomen. Er moet meer onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit van gepersonaliseerde behandelingen.

  5. Verander het beleid: Het beleid moet worden aangepast om de verschuiving naar gepersonaliseerde behandelingen te ondersteunen. Dit omvat onder andere veranderingen in financiering, opleiding van zorgverleners en de ontwikkeling van richtlijnen voor gepersonaliseerde behandeling.

Hij benadrukt dat het implementeren van deze aanbevelingen tijd en inspanning zal vergen, maar dat het uiteindelijk zal leiden tot betere behandelresultaten voor patiënten met psychische stoornissen.

person in black pants and black shoes sitting on brown wooden chair

Jim van Os is een Nederlandse psychiater en hoogleraar in de psychiatrie aan de Universiteit van Utrecht. Hij is gespecialiseerd in het onderzoek naar de oorzaken en behandeling van psychische stoornissen, zoals schizofrenie en depressie.

Van Os heeft veel onderzoek gedaan naar de classificatie en diagnose van psychische stoornissen, en heeft kritiek geuit op de huidige diagnostische systemen zoals de DSM-5. Hij pleit voor een meer persoonlijke, op maat gemaakte benadering van de behandeling van psychische stoornissen, waarbij rekening wordt gehouden met persoonlijke factoren, zoals omgevingsfactoren, ontwikkelingsgeschiedenis en biologische kenmerken.

Naast zijn onderzoekswerk heeft Van Os ook verschillende boeken geschreven, waaronder “DSM-5 voorbij: persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ” en “De DSM-5 voorbij: wat een psychiater niet kan (en soms toch probeert)”. Hij is een bekende en invloedrijke stem in de discussie over de toekomst van de psychiatrie en wordt internationaal erkend als expert op het gebied van gepersonaliseerde psychiatrie.

Hier kun je “De DSM-5 voorbij!” van Jim van Os bestellen als je het zelf wilt lezen.

voor mij persoonlijk was het geen eye opener, maar wel een prettige bevestiging dat het op academisch niveau ook geland is, dat de huidige manier van aanpak niet passend is.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.